Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

30.6.2015 15.59
Tiedote

58/2015, IOL

Komissio on julkaissut 30. päivänä kesäkuuta 2015 liitteenä olevan tiedotteen (2015/C 214/4) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 214. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

EUVL C 214, 30.6.2015, s. 4

THT