Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

26.5.2015 14.30
Tiedote

47/2015, IOL

Komissio on julkaissut 22. päivänä toukokuuta 2015 liitteenä olevan tiedotteen (2015/C 168/3) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 168. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

EUVL C 168, 22.5.2015 s. 3

THT