Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 5.5.2015 13.58
Tiedote

40/2015, IOL

Komissio on julkaissut 30 päivänä huhtikuuta 2015 liitteenä olevan tiedotteen (2015/C 143/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 143. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

EUVL C 143, 30.4.2015, s. 3

THT