Hyppää sisältöön

Ändring i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 8.12.2016 8.41 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.14
Pressmeddelande

108/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 8 december 2016 bifogade meddelande (2016/C 457/04, EUT C 457, 8.12.2016, s. 6 ) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 457. Meddelandet innehåller en ändring till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD