Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 8.12.2016 8.41
Tiedote

108/2016, IOL

Komissio on julkaissut 8. päivänä joulukuuta 2016 liitteenä olevan tiedotteen (2016/C 457/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 457. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

THT