Hyppää sisältöön

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 30.11.2016 8.37 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.09
Pressmeddelande

106/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 30 november 2016 bifogade meddelande (2016/C 445/02, EUT C 445, 30.11.2016, s. 2) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 445. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD