Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 30.11.2016 8.37
Tiedote

106/2016, IOL

Komissio on julkaissut 30 päivänä marraskuuta 2016 liitteenä olevan tiedotteen (2016/C 445/02) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 445. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

THT