Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

21.11.2016 8.31
Tiedote

102/2016, IOL

Komissio on julkaissut 19. päivänä marraskuuta 2016 liitteenä olevan tiedotteen (2014/C/427/03) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 427, 19.11.2016, s. 3. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

THT