Hyppää sisältöön

Ändring i förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 11.11.2016 8.17 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.26
Pressmeddelande

97/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 11 november 2016 bifogade meddelande (2016/C 415/5, EUT C 415, 11.11.2016, s. 5-6) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 415. Meddelandet innehåller en ändring till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD