Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 23.11.2011 14.23
Tiedote

195/2011, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 22 päivänä marraskuuta 2011 liitteenä olevan tiedonannon (2011/C 341/01) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 341. Tämä tiedonanto sisältää muutokset Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT