Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 28.6.2011 9.59
Tiedote

106/2011, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 25 päivänä kesäkuuta 2011 liitteenä olevan tiedonannon (2011/C 185/01) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 185. Tämä tiedonanto sisältää muutokset Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT