Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

10.2.2011 14.45
Tiedote

18/010/10.2.2011, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 10 päivänä helmikuuta 2011 liitteenä olevan tiedonannon (2011/C 41/01) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 41. Tämä tiedonanto sisältää muutoksen Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 133, 30.5.2008, s.1).

THT