Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 13.12.2012 14.45
Tiedote

151/2012, MNy/TSe

Komissio on julkaissut 7 päivänä joulukuuta 2012 liitteenä olevan tiedotteen (2012/C 377/05) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 377 (EUVL C 377, 7.12.2012, s. 8). Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT