Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

20.11.2012 13.22
Tiedote

135/2012, MNy/TSe

Komissio on julkaissut 15 päivänä marraskuuta 2012 liitteenä olevan tiedotteen (2012/C 349/05, s. 7-9) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 349. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT