Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 11.11.2016 8.17
Tiedote

97/2016, IOL

Komissio on julkaissut 11.11.2016 liitteenä olevan tiedotteen (2016/C 415/5) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 415, 11.11.2016, s. 5 - 6. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

THT