Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 9.7.2012 16.35
Tiedote

94/2012, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 4 päivänä heinäkuuta 2012 liitteenä olevan tiedonannon (2012/C 196/08) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 196. Tämä tiedonanto sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

EUVL C 196, 4.7.2012, s. 14

THT