Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

4.1.2012 15.14
Tiedote

4/2012, MNy/TSe

Komissio on julkaissut 4 päivänä tammikuuta 2012 liitteenä olevan tiedonannon (2012/C 1/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 1. Tämä tiedonanto sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

EUVL C 1, 4.1.2012, s. 10, 11

THT