Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 20.12.2013 13.15
Tiedote

174/2013, MNy / HHS

Komissio on julkaissut 19 päivänä joulukuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 372/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 372. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT