Hyppää sisältöön

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 5.12.2013 12.42 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 13.01
Pressmeddelande

157/2013, MNy / HHS

Kommissionen publicerade den 3 december 2013 bifogat meddelande (2013/C 353/04, EUT C 353, 3.12.2013, s. 9) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 353. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD