Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 5.12.2013 12.42
Tiedote

157/2013, MNy / HHS

Komissio on julkaissut 3 päivänä joulukuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 353/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 353. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT