Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

25.11.2013 12.41
Tiedote

155/2013, MNy /DvN

Komissio on julkaissut 14 päivänä marraskuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 330/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 330. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT