Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 12.7.2013 12.33
Tiedote

88/12.7.2013, MNy/ELL

Komissio on julkaissut 12 päivänä heinäkuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 200/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 200. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT