Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 5.7.2013 12.29
Tiedote

85/2013, MNy / HHS

Komissio on julkaissut 5 päivänä heinäkuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 194/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 194. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT