Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

18.9.2014 14.37
Tiedote

96/2014, IOL

Komissio on julkaissut 20 päivänä elokuuta 2014 liitteenä olevan tiedotteen (2014/C 272/05) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 272. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT