Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

29.9.2016 16.30
Tiedote

84/2016, IOL

Komissio on julkaissut 29. päivänä syyskuuta 2016 liitteenä olevan tiedotteen (2016/C 357, s. 5-8) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 357. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1). Muutokset tulevat voimaan välittömästi.

THT