Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

16.7.2014 13.35
Tiedote

72/2014, IOL

Komissio on julkaissut 16. päivänä heinäkuuta 2014 liitteenä olevan tiedotteen (2014/C 225/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 225. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT