Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

17.4.2014 12.29
Tiedote

38/2014, HHS

Komissio on julkaissut 16 päivänä huhtikuuta 2014 liitteenä olevan tiedotteen (2014/C 116/03) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 116. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT