Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

5.4.2013 10.49
Tiedote

47/2013, MNy /HHS

Komissio on julkaissut 4 päivänä huhtikuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 96/06) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 96. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT