Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 3.4.2013 10.34
Tiedote

34/2013, MNy /DvN

Komissio on julkaissut 22 päivänä maaliskuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 83/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 83. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT