Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 28.1.2013 10.01
Tiedote

13/2013, MNy / HHS

Komissio on julkaissut 26 päivänä tammikuuta 2013 liitteenä olevan tiedotteen (2013/C 25/03) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 25. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT