Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

28.9.2015 9.41
Tiedote

76/2015, IOL

Komissio on julkaissut 26. päivänä syyskuuta 2015 liitteenä olevan tiedotteen (2015/C 319/1) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 319. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

EUVL C 319, 26.9.2015, s.1

THT