Hyppää sisältöön

Ändring i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 4.9.2015 9.27 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.56
Pressmeddelande

72/2015, IOL

Kommissionen publicerade den 14 augusti 2015 bifogat meddelande (2015/C 266/04, EUT C 266, 14.8.2015, s. 2 ) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 266. Meddelandet innehåller en ändring gällande de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

TMD