Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 4.9.2015 9.27
Tiedote

72/2015, IOL

Komissio on julkaissut 14.8.2015 liitteenä olevan tiedotteen (2015/C/) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 2015/C 266/04. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 266, 14.8.2015, s.2).

THT