Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

10.3.2014 11.28
Tiedote

22/2014, MKi/HHS

Komissio on julkaissut 7 päivänä maaliskuuta 2014 liitteenä olevan tiedotteen (2014/C 68/03) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 68. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT