Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

12.9.2016 16.23
Tiedote

79/2016, IOL

Komissio on julkaissut 10 päivänä syyskuuta 2016 liitteenä olevan tiedotteen (2014/C 334/3) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 334. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

THT