Hyppää sisältöön

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

27.1.2016 13.04
Tiedote

9/2016, IOL

Komissio on julkaissut 27. päivänä tammikuuta 2016  liitteenä olevan tiedotteen 2016/C 30/04 Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 30. Tämä tiedote sisältää muutoksen Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

THT