Asiakastiedote
Muutos Tullin suoran sanoma-asioinnin salausprotokollissa - SSLv3 käyttö loppuu

18.1.2017 9.00
Tiedote

Tullin suoran sanoma-asioinnin tietoliikenteen salauksessa käytetty salausprotokolla SSLv3 poistuu tuotantoympäristöstä 27.5.2017.

Tullin suora sanoma-asiointirajapinta tukee jatkossa vain TLS versio 1.0, TLS versio 1.1 ja TLS versio 1.2 salausprotokollia.

Tullin asiakastestiympäristön suora sanoma-asiointirajapinnasta SSLv3-tuki poistuu 28.2.2017 ja Tulli velvoittaa asiakkaita varmistamaan Tullin asiakastestiympäristössä testaamalla itsenäisesti oman ohjelmistonsa toimivuuden myös muutoksen jälkeen.

Lisätietoa sähköpostiosoitteesta TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet