Hyppää sisältöön

Muutos Tullin määräykseen 1/2019 tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarankuljetuksissa

Julkaisuajankohta 9.10.2020 12.14
Tiedote

1/2020

Tämä määräys on kumottu Tullin määräyksellä 2/2021.

Antopäivä
21.9.2020

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §

Voimassaoloaika
23.9.2020 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullitoimipaikat

Muutetaan Tullin määräyksen 1/2019, sellaisena kuin se on muutettuna Tullin määräyksellä 4/2019, 1. ja 2. kohta kuulumaan seuraavasti:

1. Tavaroiden esittäminen Tullille ja esittämistä koskevan ilmoituksen tietosisältö

Tullilainsäädännön mukaan maahan saapuva tai maasta lähtevä tavara on esitettävä Tullille. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä liikenteessä tavaran Tullille esittäminen on toimeenpantava Tullille annettavalla esittämisilmoituksella, jossa Tullille annetaan tietoa Ahvenanmaalle saapuvasta tai sieltä lähtevästä tavarasta sekä sen esittämispaikasta eli paikasta, jossa tavara on Tullin tarkastettavissa.

Hyväksyttyjä esittämispaikkoja ovat Ahvenanmaalla sijaitsevat Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymät lentokentät ja satamat, postikuljetusten osalta Åland Post Ab:n Maarianhaminassa sijaitseva terminaali sekä saaristolautta- ja muun lauttaliikenteen osalta Ahvenanmaalla sijaitsevat lauttaliikenteen saapumis- ja lähtöpaikat.

Tavarasta on sen esittämistä varten ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • ilmoittajan tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • viejän tiedot: viejän/myyjän nimi, yritystunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • tuojan tiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • veronmääräytymispäivä: pp.kk.vvvv
 • liite, joka sisältää tiedon vastaanottajasta, tavarankuvauksen ja lähetyksen arvon, jos se on tiedossa

Tavaroiden esittämistä koskeva ilmoitus on annettava viimeistään saavuttaessa Ahvenanmaan maakuntaan tai viimeistään ennen Ahvenanmaan maakunnasta poistumista. 

Postilähetyksistä ei vaadita erillistä esittämistä koskevaa ilmoitusta.

2. Tulli-ilmoitus ja sen tietosisältö

Tavaran tulli-ilmoituksena voi käyttää kuljetusasiakirjaa tai kauppalaskua, jossa on Tullin vaatimat tiedot. Tulli-ilmoitus voidaan antaa yhdellä asiakirjalla, joka on samalla sekä lähetystä että tuontia koskeva ilmoitus.

Tulli-ilmoituksena voi käyttää kuljetusasiakirjaa, jos verovelvollinen verorajan ylittävästä tuonnista (jäljempänä ”tuoja”) on Suomessa alv-rekisteröity yritys tai jos tulli-ilmoituksen antaa Tullin hyväksymä verorajanumeroaan käyttävä veroraja-asiakas. Tulli-ilmoituksella on tällöin ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • verorajanumero/manifestilupanumero
 • ilmoittajan tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • viejän/myyjän tiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • verorajanumero/manifestilupanumero
 • veronmääräytymispäivä: pp.kk.vvvv
 • liite, joka sisältää tiedon vastaanottajasta, tavarankuvauksen ja lähetyksen arvon, jos se on tiedossa
 • Verorajanumeroa ei saa käyttää, jos kysymyksessä on arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyn yrityksen tuonti. Tulli-ilmoitus katsotaan tullilainsäädännön mukaisesti hyväksytyksi, kun siinä ilmoitetut tavarat on esitetty Tullille.

Tavaroita ei saa lähettää Ahvenanmaalta, ellei niistä ole annettu Tullin hyväksymää tulli-ilmoitusta. Tavarat, joista ei ole annettu Tullin hyväksymää tulli-ilmoitusta niitä Ahvenan-maalle tuotaessa, on kuljetettava väliaikaiseen varastoon. Tavarat ilmoitetaan väliaikaiseen varastoon kuljetusasiakirjalla. Tavaroihin, joista tulli-ilmoitus annetaan luvanvaraisella kir-janpitoon tehtävällä merkinnällä, sovelletaan käytettävien asiakirjojen ja menettelyiden osalta lupa-asiakirjassa olevia ohjeita.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen 

Päälakimies Arto Lillman

Määräykset