Muutos Tullin määräykseen 1/2019 tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa

1.4.2019 11.03
Tiedote

Lisätään Tullin määräyksen 1/2019 kolmanteen kohtaan uusi kuudes kappale:

Tässä kappaleessa säädetyt sähköisten menettelyjen ilmoittamisvelvollisuudet voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti siten, että tavaran saapuessa muualta Suomesta Ahvenanmaan maakunnan alueelle tai lähtiessä Ahvenanmaan maakunnan alueelta muualle Suomeen tavaran voi esittää Tullille ja ilmoittaa menettelyyn rahtikirjan jäljennöksellä. Tällöin tavara katsotaan luovutetuksi tuojan vapaaseen käyttöön. Rahtikirjan tarkoittamasta tavarasta on annettava Tullin määräyksessä 1/2019 mainittu sähköinen ilmoitus kymmenen (10) päivän kuluessa tavaran esittämisestä. Jos tulli-ilmoitusmuodollisuudet on hoidettu ennakolta sähköisellä ilmoituksella, niin tällaista kaksivaiheista ilmoitusmenettelyä ei tarvita.

Tämä käytäntö on voimassa 1.4.2019 lukien toistaiseksi.

Ahvenanmaan erityisasema

Lisätietoa: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet