Hyppää sisältöön

Muutos TH:n määräykseen tunnistamistoimenpiteistä valtuutettujen lähettäjien suorittamissa T-passituksissa, siirtokuormausmenettelystä Suomen sisäisissä passituksissa sekä T- ja TIR-passituksen esittämiselle asetettavista määräajoista

31.3.2014 11.29
Tiedote

23/2014, LN/ATR

Tulli

Määräys

Dnro
23/2014

Antopäivä
31.3.2014

Säädösperusta
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92: 97 artikla 2 b kohta
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.4.2014 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Passituksen valtuutetut lähettäjät, TIR-menettelyn haltijat

Tällä määräyksellä muutetaan Tullihallituksen 18.11.2011 antamaa määräystä dnro 135/010/11 (Tullihallituksen määräys tunnistamistoimenpiteistä valtuutettujen lähettäjien suorittamissa T-passituksissa, siirtokuormausmenettelystä Suomen sisäisissä passituksissa sekä T- ja TIR-passituksen esittämiselle asetettavista määräajoista) siten, että sen 8. kohdan toisessa kappaleessa käytetty määre ”työpäivää” korvataan ilmaisulla ”vuorokautta”.

THT