Hyppää sisältöön

Ändring till omräkningskurser i januari 2014

Utgivningsdatum 3.1.2014 10.48 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 9.38
Pressmeddelande

2/2014, ST/SS

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 8–31 januari 2014 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Turkiet

TRY

2,8105

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD