Hyppää sisältöön

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalat med ursprung i Taiwan (översyn gällande företag)

Utgivningsdatum 23.7.2012 16.43 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.36
Pressmeddelande

99/2012, MKi/MSR

Genom kommissionens förordning (EU) nr 653/2012 har en översyn inletts gällande import av polyetentereftalat med ursprung i Taiwan. Varan som är föremål för översynen har tillverkats och sålts på export till unionen av företaget Lealea Enterprise Co., Ltd. (Taric-tilläggsnummer A996). Varan klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20.

Antidumpningstullen har upphävts för import av polyetentereftalat som tillverkas av Lealea Enterprise Co., Ltd. Importen ska registreras i nio månaders tid. Antidumpningstullarna kan tas ut retroaktivt från och med den dag då översynen inleddes, om översynen skulle visa att sökanden har sålt produkten till dumpade priser. Förordningen publicerades den 18 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 188 och trädde i kraft den 19 juli 2012.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD