Hyppää sisältöön

Muutos taiwanilaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen tarkastelu)

Julkaisuajankohta 23.7.2012 16.43
Tiedote

99/2012, MKi/MSR

Komission asetuksella (EU) nro 653/2012 on aloitettu tarkastelu, joka koskee taiwanilaisen polyeteenitereftalaatin tuontia. Tarkastelun kohteena olevan tavaran on tuottanut ja unioniin vientiä varten myynyt Lealea Enterprise Co., Ltd. -yritys (Taric-lisäkoodi A996). Tavara luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20.

Polkumyyntitulli on kumottu Lealea Enterprise Co., Ltd. -yrityksen tuottaman polyeteenitereftalaatin tuonnissa. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireilletulopäivästä alkaen, jos tarkastelu osoittaa Lealea Enterprise Co., Ltd. -yrityksen harjoittavan polkumyyntiä. Asetus julkaistiin 18.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 188. Asetus tuli voimaan 19.7.2012.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT