Hyppää sisältöön

Ändring till omräkningskurser i september 2013

Utgivningsdatum 19.9.2013 8.30 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.12
Pressmeddelande

125/2013, APK/STS

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 18–30 september 2013 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Indien

INR

79,573

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD