Hyppää sisältöön

Ändringar till omräkningskurser i september 2011

Utgivningsdatum 15.9.2011 12.10 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.18
Pressmeddelande

152/2011, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 21 – 30 september 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Arabiemiraten

AED

4,9895

Turkiet

TRY

2,2787

Ungern

HUF

282,2300

Israel

ILS

4,8940

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD