Muutos polkumyyntiä koskevaan perusasetukseen ja tukien vastaiseen perusasetukseen

12.8.2020 10.01
Tiedote

EU uudisti kesäkuussa 2018 kaupan suojatoimia. EU halusi parantaa muutoksella polkumyynti- ja tasoitustutkimusten avoimuutta ja ennakoitavuutta. Silloin päätettiin, että mm. tuojille on ilmoitettava etukäteen väliaikaisten toimenpiteiden lähestyvästä käyttöönotosta. Osapuolille ilmoitetaan myös, jos toimenpiteitä ei olla ottamassa käyttöön. Ennakkoilmoituskaudeksi päätettiin kolme viikkoa.

Nyt komissio on tutkinut, onko tuonti kasvanut huomattavasti ennakkoilmoituskaudella. Lopputulos on, että EU:n tuotannolle ei ole aiheutunut lisävahinkoa. Tästä syystä ennakkoilmoituskausi pidennetään neljäksi viikoksi. Komission asetus julkaistiin 10.8.2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 259. Oikeusvarmuuden vuoksi uusi pidennetty aika ei koske tutkimuksia, jotka on pantu vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet