Hyppää sisältöön

Ändringar till omräkningskurser i november 2011

Utgivningsdatum 10.11.2011 13.01 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.57
Pressmeddelande

184/2011, RAS/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 16–30 november 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Turkiet

TRY

2,2928

Ungern

HUF

306,5

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD