Hyppää sisältöön

Ändringar till omräkningskurser i oktober 2011

Utgivningsdatum 6.10.2011 12.32 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.37
Pressmeddelande

167/2011

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 12−31 oktober 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Nya Zeeland

NZD

1,7226

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD