Hyppää sisältöön

Ändringar till omräkningskurser i juni 2013

Utgivningsdatum 13.6.2013 11.25 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.18
Pressmeddelande

70/2013, PNy/STT

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 19–30 juni 2013 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Australien

AUD

1,3727

Indien

INR

72,261

Malaysia

MYR

4,1577

Thailand

THB

40,106

Turkiet

TRY

2,3406

Ryssland

RUB

40,338

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD