Hyppää sisältöön

Ändringar till omräkningskurser i juni 2012

Utgivningsdatum 21.6.2012 11.04 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.24
Pressmeddelande

81/2012, MNy/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 27 – 30 juni 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Nya Zeeland

NZD

1,5628

Ungern

HUF

282,95

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD